Про кафедру

Кафедра технологій зварювання та будівництва

Завідувач кафедри: Прибитько Ірина Олександрівна, д.т.н., проф.

Адреса: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, ауд. 311(ІІ)/216(ІІ)

Телефон: (0462) 665-144

E-mail: [email protected], [email protected]

Сайт: http://tzb.stu.cn.ua

Загальна інформація про кафедру:

Чернігівський національний технологічний університет готує інженерів зі зварювання з 1968 року. Кафедра зварювального виробництва була заснована у 1971 році в Чернігівському філіалі КПІ, на базі якого у 1991 році був створений Чернігівський технологічний інститут,  в 1999 році – Чернігівський державний технологічний університет, а в 2013 році – Чернігівський національний технологічний університет, в 2020 році – Національний університет «Чернігівська політехніка».

Засновником кафедри і першим її завідуючим був д.т.н., професор Котельников Дмитро Іванович. Пізніше кафедрою завідували Григор’єв Яков Якович, Кутєпов Юрій Миколайович, Болотов Геннадій Павлович, Хоменко Микола Миколайович.

За цей час кафедрою зварювального виробництва університету підготовлено близько 2000 інженерів та 30 магістрів за спеціальністю «Технології та устаткування зварювання».

З 2003 по 2014 рік кафедру очолював доктор технічних наук, професор Харченко Геннадій Костянтинович, автор понад 200 наукових робіт, в т.ч. 3 монографій, Заслужений винахідник СРСР (1983 рік), лауреат Ленінської премії (1984 рік), автор 22 винаходів, підготував 2 доктора технічних наук, 16 кандидатів технічних наук.

Враховуючи багаторічний досвід співробітників кафедри ТЗБ в галузі проектування та виготовлення будівельних металевих конструкцій в 2012 році кафедра успішно пройшла ліцензування за напрямом підготовки 6.060601 «Будівництво» і  в 2013 році на навчання було прийнято першу групу будівельників (БА-131) за спеціалізацією «Комп’ютерні технології та дизайн в будівництві й  архітектурі».

На початку 2015 року кафедру було підсилено секцією «Теоретичної та прикладної механіки», а на початку вересня 2015 – секцією «Основ конструювання машин».

В 2014 року завідувачем кафедри Технологій зварювання та будівництва був д.т.н., професор Дубенець Віталій Георгійович, автор понад 180 наукових робіт, в т.ч. 5 монографій та великої кількості навчально-методчних матеріалів.

З 2015 року і по теперешній час завідувачем кафедри Технологій зварювання та будівництва є Прибитько Ірина Олександрівна, к.т.н., доцент.

Майже всі співробітники кафедри – це її випускники різних років. За останні 15 років співробітниками кафедри технологій зварювання та будівництвабуло виконано 7 держбюджетних науково-дослідні роботи (в тому числі й за грантом Президента України для молодих вчених). Кафедра тісно співпрацює з інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона та Інститутом проблем міцності ім. Г.О. Пісаренка, іншими установами НАНУ та більшістю кафедр вищих навчальних закладів України, які готують фахівців зі зварювання, будівництва та споріднених процесів і технологій.

На сьогоднішній день до складу кафедри технологій зварювання та будівництва входять 14 науково-педагогічних працівників, з яких 2 доктори та 9 кандидатів технічних наук.

Викладачі кафедри технологій зварювання та будівництва постійно підвищують свою кваліфікацію за рахунок:

• навчання в аспірантурі;

• навчання на факультетах підвищення кваліфікації провідних ЗВО України;

• стажування в організаціях та підприємствах, що мають відповідний профіль діяльності (Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Інститут проблем міцності ім. Г.О. Пісаренка);

• закордонне стажування у провыдних навчалних закладах Європейськог союзу;

• участі в науково-технічних конференціях і семінарах;

• участі в науково-методичних семінарах, курсах по запровадженню комп’ютерних технологій в навчальний процес, курсах на провідних інтернет-ресурсах (Prometeus, Coursera, тощо).

Кафедра проводить підготовку:

• бакалаврів за за спеціальністю 131 Прикладна механіка Освітня програма «Технології та устаткування зварювання»;

• бакалаврів  за спеціальністю 192 Будівництвота цивільна інженерія Освітня програма  «Будівництвота цивільна інженерія»;

• магістрів за спеціальністю 131 Прикладна механіка Освітні програми «Технології та устаткування зварювання»  (професійна та наукова програми) та спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія Освітня програма «Будівництво та цивільна інженерія» (професійна та наукова програми),

а також кафедра проводить підготовку бакалаврів на базі ОКР «молодший спеціаліст» за спеціальністю 131 Прикладна механіка Освітня програма «Технології та устаткування зварювання» та 192 Будівництвота цивільна інженерія Освітня програма «Комп’ютерні технології в будівництві».

Кафедра ТЗБ забезпечує професійну, фундаментальну і фахову підготовку, а також, виконує координуючу роль з усіх проблем змісту навчання, розробки нормативних документів напряму та спеціальності, планування навчального процесу та ін.

Студенти кафедри постійно приймають участь у Всеукраїнських та міжнародних олімпіадах та конкурсах.

Серед останніх досягнень:

2012

За результатами II етапу Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу за напрямком «Зварювання», що проходив у Тернопільському національному технічному університеті (тема наукової роботи: «Використання явища сублімації в процесі  дифузійного з’єднання різнорідних металів»), Ющенко Світлана (гр. МЗВ-081) виборола 2 місце.

За результатами Всеукраїнської студентської олімпіади зі зварювального виробництва, що проходив у Чернігівському національному технологічному університеті, Ющенко Світлана (гр. МЗВ-071). зайняла 1 місце в особистій першості, а команда ЧНТУ – перше місце в командній (Ющенко С., Бардаков С., Нестеренко С.).

Стипендіальна програма «Завтра.UA» – студент гр. ЗВ-081 Нестеренко Сергій з роботою на тему «Зварювання пластичних матеріалів тертям з перемішуванням» став переможцем-стипендіатом програми.

Студентка магістратури гр. МЗВ-071 Шило Катерина стала стипендіатом Благодійної організації Президентський фонд Леоніда Кучми “Україна”.

2013

Всеукраїнська олімпіада зі зварювального виробництва (Чернігівський національний технологічний університет, 23-26 квітня 2013 року), команда ЧНТУ у складі: Бардакова Семена (гр. МЗВ-081), Мінченко Марини (гр. ЗВ-092) та Славочевської Наталії (гр. ЗВ-091) зайняла 1 командне місце. Мінченко Марина (гр. МЗВ-091) зайняла 3 місце – в особистій першості.

За результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі знань «Зварювання», що проходив у Тернопільському національному технічному університеті ім. І.Пулюя (м. Тернопіль) 27-29 березня 2013 року, студент гр. МЗВ-081 Шкардибарда Сергій зайняв 2 місце.

2014

Всеукраїнська олімпіада зі зварювального виробництва, (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 8-11 квітня 2014 року), команда ЧНТУ у складі: Дідовець Марина (гр. ЗВ-101), Мінченко Марина (гр. МЗВ-091) та Славочевської Наталії (гр. МЗВ-091) зайняла 1 командне місце. Славочевська Наталія (гр. МЗВ-091) зайняла 3 місце – в особистій першості.

Стипендіальна програма «Завтра.UA» – студент гр. МЗВ-081 Костюченко Артем – переможець та стипендіат програми.
Студентка гр. МЗВ-091 Мінченко Марина стала стипендіатом благодійного фонду Л.Д. Кучми «Україна».

2015

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з “Машинознавства”. Сумський державний університет, квітень 2015 р. Форма участі – підсумкова конференція. Кількість учасників – 60. Переможці: Власенко Олександр Васильович, Буленок Ганна Олександрівна (6 курс магістри). Керівники: Пилипенко Олег Іванович, Акимов Олександр Олександрович. Диплом третього ступеня.

Всеукраїнська студентська олімпіада за напрямом “Зварювання” зі спеціальності “Технології та устаткування зварювання”, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 21-24 квітня 2015 р. Форма участі – індивідуальна і командна першість. Кількість учасників – 30. Переможці у командному заліку: студент групи МЗВ‑101 (5 курс, магістратура), студент групи ЗВ-101 Дідовець Марина Валеріївна (5 курс, спеціаліст). Переможець у особистому заліку – Синенко Марія Олександрівна. Диплом другого ступеня за зайняте командне місце. Диплом другого ступеня за зайняте особисте місце.

Міжнародний конкурс магістерських дипломних проектів, дипломних робіт та магістерських дисертацій, Донбаська державна машинобудівна академія, 01-03 грудня 2015 р. Форма участі – заочна. Кількість учасників – 33. Переможець: Мінченко Марина Анатоліївна – випускник магістратури. Керівник – Олексієнко Сергій Владиславович. Диплом третього ступеня.

Студентка гр. МЗВ-101 Синенко Марія стала стипендіатом благодійного фонду Л.Д. Кучми «Україна».

Академічна стипендія Президента України студентам вищих навчальних закладів на 1-й семестр 2015-2016 н.р. – Бадай Марія Володимирівна (гр. ЗВ-121).

2016

Студент гр. МЗВ-111 Ківокурцев Олександр став стипендіатом благодійного фонду Л.Д. Кучми «Україна».

Академічна стипендія Президента України студентам вищих навчальних закладів на 1-й семестр 2016-2017 н.р. – Бадай Марія Володимирівна (гр. МЗВн-161).

2017

Студентка гр. МЗВн-171 Бадай Марія у складі команди ЧНТУ зайняла 2-ге командне місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі наук “Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка” з науковою роботою «Дослідження технологічних можливостей 3D друку ABS пластиком» Бадай М.В., Прибитько М.Д. //27-31 березня 2017 р. НТУ “Харківський політехнічний інститут”, керівник к.т.н., доц. Ганєєв Т.Р.

Студентка гр. МЗВн-171 Бадай Марія стала стипендіатом благодійного фонду Л.Д. Кучми «Україна».

2018

Студентка гр. БА-151 Галайда Катерина ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі наук “Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка” з рботою: “SketchUp. Доступна візуалізація” (м. Харків, НТУ «ХПІ»).

Студент гр. ЗВ-161 Доненко Владислав з роботою «Вплив геометрії вузла датчика на виникаючий напружено-деформований стан зварно-паяних з’єднань датчиків тиску» зайняв ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальності 131 «Прикладна механіка» (Технології та устаткування зварювання) (м. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка»).

2019

Студент гр. ЗВ-161 Доненко Владислав зайняв І місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму “Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика” Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») з роботою: «Розробка обладнання для механізації процесу фотограмметрії».

Студент гр. ЗВ-161 Патук Юрій з роботою «Зварювання в твердій фазі монокристалічного кремнію з боросилікатним склом» зайняв І місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальності 131 «Прикладна механіка» (Технології та устаткування зварювання) (м. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка»).

Студентка гр. БА-151 Галайда Катерина стала фіналісткою у ІІІ турі Всеукраїнського конкурсу Бориса Колесника “Архитектор 2019”.

Студент гр. ЗВ-161 Доненко Владислав став стипендіатом благодійного фонду Л.Д. Кучми «Україна».

2020

Студентка гр. МБАп-191 Галайда Катерина зайняла 2-ге місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі наук “Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка” з рботою: «Використання біонічного підходу до проектування системи фонтанів «Сад каменів» у м. Чернігові» (м. Харків, НТУ «ХПІ»).

Студент гр. ЗВ-161 Патук Юрій з роботою «Зварювання в твердій фазі монокристалічного кремнію з боросилікатним склом» зайняв ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальності 131 «Прикладна механіка» (Технології та устаткування зварювання) (м. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка»).

Студентка гр. МБАп-191 Галайда Катерина стала стипендіатом благодійного фонду Л.Д. Кучми «Україна».

Навчання, стажування студентів в закордонних ВНЗ:

• 2011/2012 рр. – Завальна Ірина Вячеславівна – Гліндорський університет (Уельс, Велика Британія) – отримано ступінь магістра в галузі Mechanical engineering;

• 2012/2013 рр. – Каранда Іван Михайлович – Гліндорський університет (Уельс, Велика Британія) – отримано ступінь магістра в галузі Mechanical engineering.

• 2019 (осінній семестр) – Лукін Андрій (БА-161) – участь в програмі академічної мобільності ERASMUS+  (University of Maribor, Slovenia).

• 2020 (весняний семестр) – Шарій Олександр та Гармаш Олена (БА-161) – участь в програмі академічної мобільності ERASMUS+  (University of Valladolid, Spain).

Кафедра постійно співпрацює з підприємствами Чернігівського регіону та України: з заводами “Чернігівавтодеталь”, ВАТ “МК і МО”, ЗАТ “ЧеЗаРа”, ЗАТ “Спецавтотранспорт”, котельним заводом “Колвіенергомаш”, ТОВ «Чернігвгазспецсервіс», ТОВ «СТЕКЛО-ПАКЕТ», ТОВ «Чернігівбудпроект»,  ТОВ «Чернігівські інсталяційні системи»,  механічними заводами, а також приватними підприємствами, на яких студенти кафедри проходять практику.

Науково-педагогічні працівники:

За час існування кафедри її співробітниками підготовлено більше 800 наукових праць, з них більше 70 – це авторські свідоцтва та патенти, 23– монографій та навчальних посібників, 15 випускників кафедри захистили кандидатські дисертації, а 2 – стали докторами наук. Крім цього співробітниками кафедри захищено 6 кандидатських та 3 докторські дисертаційні роботи. 75% викладацького складу мають вчені звання та ступені. Середній вік викладачів кафедри складає 46 років. На кафедрі діє аспірантура за спеціальністю 132 «Матеріалознавство».


Науково-дослідна робота:

Назва наукової школи: «Зварювання в твердій фазі».Рік заснування: 2002.Засновник школи – Харченко Г.К., доктор технічних наук, професор.Галузь науки: «Технічні науки» (05.03.06 –  «Зварювання та споріднені процеси і технології»).

Напрями науково-технічної діяльності:

–    фундаментальні дослідження поверхневих явищ при зварюванні в твердій фазі;

–    розробка технологічних процесів з’єднання різнорідних матеріалів з метою отримання нових властивостей зварних вузлів і використання їх у виробах сучасної техніки;

–    розробка і дослідження джерел енергії для зварювальних процесів;пошук нових технологічних інструментів впливу на властивості матеріалів, що з’єднуються.

Розроблено нову методику електрохімічного зварювання скло-кремнієвих вузлів датчикової апаратури; Розроблено нові технологічні процеси зварювання типових з’єднань електронної техніки з використанням нанорозмірних та наноструктурних прошарків. Розроблено спосіб модифікації поверхонь при зварюванні у твердій фазі. Розроблено новий спосіб дифузійного зварювання через нанорозмірні сублімовані прошарки. Розроблено нову технологію алмазно-твердосплавних пластин з твердим сплавом щодо виготовлення ріжучого та бурового інструменту. Розроблено новий спосіб дифузійного зварювання металевих деталей через прошарок. Розроблено нове джерело нагріву при дифузійному зварюванні та паянні.

Розробки кафедри ТЗБ

• Розроблено технологію зварювання в твердій фазі в електростатичному полі високої напруги вузлів п’єзорезистивних напівпровідникових датчиків тиску типу кремній-скло-кремній та типу кремній-скло. Розроблено та виготовлено спеціалізоване обладнання.

• Розроблено технологію вакуумного паяння гілок напівпровідникових датчиків теплового поля зовнішньої стінки ядерного реактора.

• Розроблено технологію виготовлення хром-мідних катодів за допомогою дифузійного зварювання у вакуумі, з використанням спеціалізованого оснащення.

• Розроблено технологію дифузійного зварювання у вакуумі твердосплавного ріжучого штампового інструменту.

• Розроблено технологію хіміко-термічного зміцнення поверхонь деталей машин обробки у плазмі тліючого розряду.

• Розроблений новий спосіб дифузійного зварювання через сублімовані прошарки (патент на корисну модель №41718 від 10.06.2009 р. Бюл. №11).

• Спосіб дифузійного зварювання металевих деталей через прошарок. Пат. №60407, МПК (2011); заявл. 16.07.2010 р.; опубл. 25.06.2011 р., Бюл. №12.

• Спосіб електроконтактного точкового зварювання металевих деталей через прошарок. Патент на корисну модель 89671, публікація відомостей 25.04.2014, Бюл. №8.

• Спосіб дифузійного зварювання через пористу фольгу. Патент на корисну модель 94079, публікація відомостей 27.10.2014, Бюл. №20.

• Спосіб прецизійного дифузійного з’єднання алюмінію та його сплавів. Патент на корисну модель №94095 від 27.10.2014,  Бюл. №20.

• Джерело енергії для дифузійного зварювання та паяння на основі тліючого розряду з порожнистим катодом. Патент №93483 Україна, МПК В23К 20/14 № u 2014 00483; заявл. 20.01.14; опубл. 10.10.14, Бюл. №19.

• Спільно з Інститутом надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля розроблено технологію зварювання алмазно-твердосплавних пластин та різців з вольфрамокобальтовим сплавом.

Крім цього, за останні десять років всі викладачі кафедри підвищили свою кваліфікацію шляхом стажування у провідних навчальних та наукових установах України, зокрема, у ІЕЗ ім. Є.О.Патона НАНУ, а також шляхом захисту дисертаційних робіт.

З 2003 року кафедра впритул працює з декількох напрямків з ІЕЗ ім. Є.О. Патона. Проводяться спільні роботи з розробки технології низькотемпературного зварювання алюмінію з нержавіючою сталлю, стосовно виготовлення теплових труб (Китай), ведуться переговори про можливість розробки прецизійної технології зварювання алюмінієвих сплавів, стосовно виготовлення двигунів внутрішнього згоряння (Японія).

У 2014 році спільно з ІЕЗ ім. Є.О. Патона продовжено співпрацю в проведенні дослідженнь за трьома напрямками (в рамках договору про створення та спільне використання науково-дослідної лабораторії дифузійного зварювання від 21.12.09 р. між Чернігівським національним технологічним університетом та Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України):

1 – дослідження силового впливу на зварювальні поверхні при протіканні саморозповсюджувуючогося високотемпературного синтезу у наношаруватих фольгах;

2 – дослідження зварювання різнорідних металевих матеріалів з використанням наношарових фольг;

3 – дослідження електроконтакних явищ в металах при імпульсному навантаженні.

Спільні наукові дослідження з відділом парофазних технологій неорганічних матеріалів (завідувач – д.ф.-м.н., професор Устінов А.І.) та з відділом фізико-металургійних процесів зварювання легких металів і сплавів (завідувач – д.т.н., проф. Фальченко Ю.В.) Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України.

Спільні наукові дослідження з кафедрою зварювання Херсонської філії щодо можливості використання газу-замінника під час газополуменевого напилення сплавів, що сам офлюсуються та Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова, НДІ Компресоробудування (м. Суми).

Спільні роботи з ТОВ «Сталепласт» та ТОВ «Чернігівбудпроект» м. Чернігів по проєктуванню металевих конструкцій.

За останні десять років, кафедраТЗБнадала рекомендацію до вступу в аспірантуру 16-ти випускникам кафедри, з яких три вступили на навчання до аспірантури при ІЕЗ ім. Є.О. Патона.

Доценти кафедри Новомлинець О.О. та Болотов М.Г. за результатами науково-дослідної роботи, проведеної в 2012 році, стали лауреатами премії Кабінету Міністрів України у номінації «Наукові досягнення молоді у розбудові України». 

Крім того кафедрою протягом останніх п’яти років проводиться наукова робота в наступних напрямках згідно з тематичним планом, затвердженим Вченою радою університету:

0115U005441. Пошук шляхів збільшення експлуатційного ресурсу будівельних конструкцій (науковий керівник Прибитько Ірина Олександрівна, к.т.н., доц., 2015-2017 рр.).

0115U005440. Дослідження, розробка та вдосконалення методів зварювання різнорідних матеріалів (науковий керівник Болотов Геннадій Павлович, д.т.н., професор, 2015-2017 рр.).

0118U006995. Проблеми підвищення експлуатаційної надійності сучасних будівельних конструкцій при статичних та динамічних навантаженнях (науковий керівник Прибитько Ірина Олександрівна, к.т.н., доц., 2018-2020 рр.) .

0118U006994. Дослідження та розробка технологічних процесів зварювання різнорідних та композиційних матеріалів (науковий керівник Болотов Геннадій Павлович, д.т.н., професор, 2018-2020 рр.).

0120U105294. Дослідження та розробка технологічних процесів прецизійного зварювання та поверхневої обробки активних металів та матеріалів із різкою відмінністю за теплофізичними та механічними властивостями (науковий керівник Болотов Геннадій Павлович, д.т.н., професор, 2020-2022 рр.).

0120U105293. Методи параметричного проектування в будівництві, архітектурі і дизайні (наукові керівники Прибитько Ірина Олександрівна, к.т.н., доц., Савченко Олена Віталіївна, д.т.н., доц., 2020-2022 рр.).

Інформація про заходи з наукової та науково-технічної діяльності, здійснені спільно з облдержадміністрацією:

Наукові розробки співробітників кафедри «Технологія зварювання твердих сплавів, щодо виготовлення штампів, ріжучого та бурового інструменту» та «Спосіб прецизійного з’єднання алюмінію та його сплавів» вибороли перше місце у обласному конкурсі “Краща науково-технічна розробка регіону”, який щорічно проводиться Чернігівською облдержадміністрацією спільно з Чернігівським центром науково-технічної і економічної інформації.

В 2016 році зідйснено сумісний проект з розробки технічної документації та виготовленню «Зеленої сцени», а також спеціалізованого обладнання для Міського палацу культури.

В 2020-2021 рр. – макет Дитинця 18 ст. (Вал, м. Чернігів).

В 2021 році – НПП кафедри взяли участь у реконструкції історичної частини Валу (м. Чернігів).

Міжнародна діяльність:

У 2014/2016 році, в рамках договору про співпрацю від 10.06.2008 року, проводилась науково-дослідна робота з розробки технології зварювання в твердій фазі різнорідних та однорідних матеріалів з мінімальним рівнем деформації спільно із науково-дослідним інститутом «Центр перспективных исследований с использованием синхротронного излучения» при Єреванському державного університеті (Вірменія) (кер. доц. Прибитько І.О.).

Історія кафедри промислового та цивільного будівництва Національного університету “Чернігівська політехніка”