Підвищення кваліфікації

Міжнародне наукове стажування «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі» обсягом 180 годин (6 кредитів ECTS) пройшли доценти каф. ТЗБ Прибитько І.О. та Ганєєв Т.Р., за темою «The Chernihiv Polytechnic National University experience in the field of higher education internationalization: favorable factors and limitations», що відбулося у дистанційному форматі (Університет Collegium Civitas у місті Варшава, Польща) з 21 червня по 30 липня 2021 р.

З метою підвищення рівня професійної компетентності та подальшого впровадження принципів академічної доброчесності в навчання, викладання та наукову діяльність професор Болотов Г.П. та  доценти кафедри Болотов М.Г., Прибитько І.О., Ганєєв Т.Р., Ющенко С.М., асистенти Нагорна І.В. та Морозова Г.О. успішно пройшли навчальний курс “Академічна доброчесність в університеті”, освітня платформа ВУМ online, січень 2021 року

У квітні 2021 року професор Болотов Г.П та доценти Болотов М.Г.  Ющенко С.М., Олексієнко С.В., Корзаченко М.М., ст. викладач Барбаш М.І. закінчили курс «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.

За організаційної підтримки НУ «Чернігівська політехніка», з 15.02.21 по 26.03.2021 р. гарант ОПП Будівництво та цивільна інженерія Корзаченко М.М. успішно пройшов міжнародне наукове стажування у Куявському університеті у місті Влоцлавеку (Республіка Польща за темою «Майстерність організації педагогічної взаємодії викладача із здобувачами технічної освіти. Досвід країн ЄС» за фахом технічні науки (mastery of the organization of pedagogical interaction between a teacher and engineering students. The experience of eu countries) (сертифікат № TSI – 152613-KSW dated 26.03.2021) (посилання на сайт кафедри з сертифікатом).

Міжнародне наукове стажування пройшла доцент Ющенко Світлана Михайлівна, яке проходило у дистанційному форматі на платформі ZOOM (організатор – міжнародна науково-освітня платформа «ОНОВЛЮЙСЯ» період з 01 грудня 2020 року по 27 лютого 2021 року року  за темою «Новації вищої освіти України та ЄС в сучасному інформаційному суспільстві» «innovations of higher education of ukraine and the eu in the modern information society»  (сертифікат № 021.02/2021-EU)

У листопаді 2020 року підвищили кваліфікацію Прибитько І.О., Болотов М.Г., Ганєєв Т.Р.  за програмою науково-практичного стажування «Наука та освіта в умовах інформаційного суспільства: проблеми та перспективи».

У грудні 2020 року підвищили кваліфікацію  Олексієнко С.В., Руденко М.М., Нагорна І.В., Ющенко С. М.  за програмою науково-практичного стажування «Інноваційні технології навчання: методики та практики» з (посилання на сайт кафедри з сертифікатами). 09.12.2020   23.12.2020

13.05.2020 Олексієнко С.В. Прибитько І.О., Ющенко С.М., Руденко М.М. пройшли навчання   по програмі професійної підготовки фахівців кошторисної справи за темою «Кошторисна справа і ціноутворення в будівництві. Розрахунок кошторисів на будівельні роботи»

Наявність сертифікату Aptis про володіння англійською мовою на рівні С1 має асистент Нагорна І.В., а на рівні В2 доцент Ющенко С.М. та ст. викладач Руденко М.М.

Наявність сертифікату Certificate of attainment in modern languages (ECL Authorised exam centre) про володіння англійською мовою на рівні B2 має доцент Корзаченко М.М.

У Лютому 2017 року (13.02.2017) доцент Ющенко С.М. та асистент Нагорна І.В проходили стажування від Британської Ради в Україні «Academic Teaching Excellence – English As The Medium Of Instruction» (35 годин).