Навчально-методичне забезпечення

  1. Технології зведення спеціальних будівель і споруд : метод. вказівки до виконання розрах.-граф. роботи для здобувачів вищ. освіти другого (магістер.) рівня спец. 192 “Будівництво та цивільна інженерія” / уклад.: М. М. Корзаченко, М. Г. Болотов, І. О. Прибитько. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка, 2021. – 17 с.
  2. Технологія зведення спеціальних будівель і споруд : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” / уклад. : М. Г. Болотов, Г. П. Болотов. – Чернігів : НУ “Чернігівська політехніка”, 2021. – 45 с.
  3. Новомлинець, О. О. Будівельне матеріалознавство : навч. посіб. для здобувачів вищої освіти спец. 192 – Будівництво та цивільна інженерія / О. О. Новомлинець, М. М. Корзаченко, А. І. Сергеєв. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – 420 с.
  4. САПР у будівництві. Частина 1 : SketchUp : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” / уклад. : М. І. Барбаш, І. О. Прибитько, Т. Р. Ганєєв. – Чернігів : НУ “Чернігівська політехніка”, 2021. – 42 с.
  5. Інноваційні інженерно-будівельні технології : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” / уклад. : Т. Р. Ганєєв. – Чернігів : НУ “Чернігівська політехніка”, 2021. – 14 с.
  6. Будівельна теплофізика : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія” / уклад. : Г. П. Болотов, М. Г. Болотов. – Чернігів : НУ “Чернігівська політехніка”, 2021. – 24 с.
  7. Енергозбереження в будівництві : методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія” / уклад. : Г. П. Болотов, М. Г. Болотов. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – 21 с.
  8. Технологія будівельного виробництва : метод. вказівки до виконання лаб. робіт для здобувачів вищ. освіти спец.192 “Будівництво та цивільна інженерія” / уклад.: М. Г. Болотов, С. В. Олексієнко. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – 77 с.
  9. Випробування будівель і споруд (ЗБК) : метод. вказівки до виконання лаб. робіт для здобувачів вищ. освіти спец. 192 “Будівництво та цивільна інженерія” / уклад. М. Г. Болотов. – Чернігів : НУ “Чернігівська політехніка”, 2021. – 45 с.