Сілабуси дисциплін

131 Прикладна механіка (бакалавр)

192 Будівництво та цивільна інженерія (бакалавр)

131 Прикладна механіка (магістр)

192 Будівництво та цивільна інженерія (магістр)