Освітні програми

Рекомендації, побажання та зауваження можна надсилати на адреси [email protected] та [email protected]

СпеціальністьОсвітній
ступінь
Назва
освітньої програми
Навчальні планиДата введення
в дію
РецензіїЗміни до
ОПП та НП
131 Прикладна механікабакалаврТехнології та устаткування зварювання (бакалавр) (затверджено)НП ОПП Технології та устаткування зварювання бакалавр д.ф.н. 201901/09/2019Рецензія-відгук директора ТОВ “ЧІС”

Рецензія-відгук в.о. генерального директора ТОВ “Український кардан”
Наказ від 31.08.2020 № 29 (НРК)
131 Прикладна механіка магістрТехнології та устаткування зварювання (магістр)(затверджено) НП ОПП Технології та устаткування зварювання д.ф.н. 202101/09/2021Рецензія ТОВ “Новінс”

Рецензія ТОВ “Український кардан”
192 Будівництво та цивільна інженерія бакалаврКомп’ютерні технології у будівництві (затверджено)НП ОПП Комп’ютерні технології в будівництві бак 2019

НП ОПП Комп’ютерні технології в будівництві бакалавр з.ф.н 2019
01/09/2019Рецензія-відгук головного архітектора проектів ПП “АРДІКА”

Рецензія-відгук технічного директора ДП УкрСіверБуд ЗАТ ДСК

Рецензія-відгук голови правління Т-BUD
Наказ від 31.08.2020 № 29 (НРК)
192 Будівництво та цивільна інженерія бакалаврБудівництво та цивільна інженерія (проєкт)01/09/2021
192 Будівництво та цивільна інженерія бакалаврБудівництво та цивільна інженерія (затверджено)Будівництво та цивільна інженерія бак ДФН

Будівництво та цивільна інженерія бак ЗФН
01/09/2021Рецензії (Козир О.І., Лазебний Г.М., Сахненко В.М.))
192 Будівництво та цивільна інженерія магістрБудівництво та цивільна інженерія 2016 зі змінами 2019НП Будівництво та цивільна інженерія д.ф.н. 2016 зі змінами в 201901/09/2019Рецензія головного архітектора проектів ПП фірма “Майстерня архітектора Травки В.А.”
Рецензія-відгук головного архітектора проектів ПП “АРДІ КА” Козир О.І.
Рецензія-відгук prezes zarzadu T-BUD sp. z o.o.
Наказ від 22.02.2021 № 45 (Про внесення змін до ОПП, ОНП та НП)
192 Будівництво та цивільна інженерія магістрБудівництво та цивільна інженерія 2016 зі змінами 2021Будівництво та цивільна інженерія маг ДФН 01/09/2021 Рецензії (Куреня С.О., Травка В.А., Сергеєв А.І.)