Всеукраїнська науково-практична конференція

Саме зараз, в стінах НУ “Чернігівська політехніка” проходить щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених “НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ І НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ”. Слухаємо доповіді секції “Механічної інженерії” підсекції “Зварювання, споріднені процеси і технології” та секції “Архітектури, будівництва та дизайну середовища”.

1 5 6 7